Segregated

به آریانا،طوفان زندگی ما رو از دیگران جدا کرد، و تو رو از من...

/ 2 نظر / 8 بازدید
مینا

به سیریوس،اونقدر یکباره رفتی که فکر کردم فردا باز می بینمت...اما...!!

نگار

حالا تو تنهایی.