Lovely Stranger

به آریانا، یار خندان. به یاد لبخندهای گیرایت که می افتم، هنوز فکر می کنم که می شناختمت. افسوس که زمان با ما یار نبود.

/ 1 نظر / 8 بازدید
مینا

به سیریوس، حتا این دوری از تو نیز برای من قشنگ تر از در کنار جز تو بودن است!! فقط خواستم بعد این روزا یه چی گفته باشم صرفن!!