اشک

به آریانا:

از چشمم افتادی...
قطره
قطره

 

 


/ 4 نظر / 24 بازدید
مینا

خیلی خوبه... خیلی... سامان این جدن خوبه... :( مچکرم! :)

نگار

بعدش تمام میشود؟ نه که نه.

نوشین

آریانا مرد...از بس که جان ندارد!

نوشین

کاشکی می نوشتی...