sweet dream

به آریانا،

 

در روزهایم می یافتمت ...

حالا در خواب هم نه..

حق با تو بود، یک رویای شیرین همیشه به سراغ آدم نمی آید...!

/ 1 نظر / 9 بازدید
مینا

اوهوم... یک رویای شیرین همیشه به سراغ آدم نمی آید...