Secret of reticence

به آریانا، همیشه بودی و حرف داشتم و ساکت بودم، حالا تو نیستی و حرفی ندارم و ساکتم

/ 3 نظر / 8 بازدید
نگار

نوازشم کن...!!! نترس....؟؟؟ تنهایی واگیر نداره... آنقدر مرده ام که هیچ چیز نمی تواند مردنم را ثابت کند وآنقدر از این دنیا سیرم که روز مرگم را جشن میگیرم و اگر این دنیا را دوست داشتم روز تولدم نمی گریستم...!!

مینا

با این جملت خویشتن پنداری دارم شدید... فکر کنم بهت گفته بودم که همیشه چقدر حرف دارم با آدم ها و سکوت میشم در مقابلشون...

نگار

چقدر غصه... [ناراحت]