Lovely Stranger

به آریانا، یار خندان. به یاد لبخندهای گیرایت که می افتم، هنوز فکر می کنم که می شناختمت. افسوس که زمان با ما یار نبود.

  
نویسنده : ; ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۳۱
تگ ها : آریانا


Faded one

به آریانا، گل شب بویی که در میانه شب پژمرد.

  
نویسنده : ; ساعت ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۳٠
تگ ها : آریانا


Termination

به آریانا، رفتنت پایان بخش بود، برای آرامش من و زندگی تو ...

  
نویسنده : ; ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢۸
تگ ها : آریانا


Lachrymose Spring

به آریانا ،با رفتنت هوای من مثل بهار بارانی است و هوای بهار هم بیشتر از قبل

  
نویسنده : ; ساعت ٩:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٧
تگ ها : آریانا


Segregated

به آریانا،طوفان زندگی ما رو از دیگران جدا کرد، و تو رو از من...

  
نویسنده : ; ساعت ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٦
تگ ها : آریانا


Dismissed

به آریانا، به خاطر تمام لحظات خوبی که با رفتنش از من دریغ کرد

  
نویسنده : ; ساعت ٧:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٥
تگ ها : آریانا


Temporary offer

به آریانا، که بزرگترین هدیه روزگار بود و شبیخون روزگار از من گرفت.

  
نویسنده : ; ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٤
تگ ها : آریانا


Secret of reticence

به آریانا، همیشه بودی و حرف داشتم و ساکت بودم، حالا تو نیستی و حرفی ندارم و ساکتم

  
نویسنده : ; ساعت ۸:۱۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢۳
تگ ها : آریانا


Eternal Smile

به آریانا، چهره زیبایت همیشه جاودانه است، در ذهن من و در قبر تو....

  
نویسنده : ; ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٢
تگ ها : آریانا


Spring sucks

به آریانا، شکوفه بهاری. که در بهار آمدی و در بهار مردی...

  
نویسنده : ; ساعت ٩:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢۱
تگ ها : آریانا


waiting anxiously

به آریانا، که من در انتظارت نشستم اما تو مردی، و من منتظرم ...

  
نویسنده : ; ساعت ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢٠
تگ ها : آریانا


renaissance

به آریانا، مهربان ترین شادترین و دورترین.

  
نویسنده : ; ساعت ٤:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱٩
تگ ها : آریانا


گذار

این روزهای سامان خیلی شلوغه. خیلی شلوغ تر از اون چیزی که سامان از پیش انتظار داشت. اون نامه سرانجام اومد. گرچه اومدنش با تاخیر زیادی همراه بود. اما خوب مشغله های فعلی سامان اجازه نمی ده که اینجا به بخواد به روال عادی خودش و بلاگ قبلی پیش بره، و به احتمال قوی تا مدت ها هم سامان نتونه اون روند رو شروع کنه. بنابراین به پیشنهاد یکی از سه تنفگدار خر از این به بعد دسته جدیدی به نوشته های اینجا اضافه می شه. این دسته کوتاه نوسی هایی هستن که تقدیم به شخصیتی خیالی به نام آریانا می شه. (بر گرفته از تقدیم های لمونی اسنیکت به بئاتریس) . شاید از این پس سامان حرفاشو بتونه در این کوتاه نوشته ها بگنجونه. نکته بعدی اینجاس که سامان فک می کنه این کوتاه نوشته ها منافاتی با مشغله فکریش نداشته باشه لذا این دسته پست ها هر روز به روز خواهند شد.  

  
نویسنده : ; ساعت ٤:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۱٩
تگ ها :